Rabkoland

stałe działania

Od kwietnia 2018 Rabkoland pozostaje pod marketingową opieką studia magia. W tym czasie dotarliśmy do ponad 250 000 rodziców dzieci 3-10 z Polski i Słowacji zainteresowanych przyjazdem w okolice Rabki, utrzymując CTR FB Ads na poziomie 3,43% (średnia z 5 miesięcy kampanii).